Drzwi percepcji. Niebo i piekło.

Drzwi percepcji. Niebo i piekło. - Aldous Huxley Lektura tej książki była cennym doświadczeniem ale wolałbym wypróbować działanie meskaliny na sobie... :)